Profil seminářů

 

PROFIT - Podnikatelské semináře

Cyklus konferencí magazínu Profit ve vybraných krajích ČR na individuální téma

 

CÍL

  • Prohloubení obchodních vztahů mezi státní správou, komerčním sektorem a koncovými zákazníky na regionální úrovni

START

  • leden 2013

ŘEČNÍCI (PANELISTÉ)

  • Představitelé státní správy, soukromých společností (profesionálové)

POŘADATELÉ A MEDIÁLNÍ PARTNER

  • Magazín PROFIT

MÍSTO KONÁNÍ

  • Dle tématu ve vybraných místech, krajskýh městech

POSLUCHAČI

  • Zástupci regionální státní správy (starostové, zastupitelé)
  • Soukromý sektor (majitelé, jednatelé regionálních podniků, podnikatel)

TÉMA KONFERENCE

  • Připraveno po dohodě s klientem a redakcí na základě aktuální problematiky daných regionů
  • Např.: energetika, životní prostředí, logistika, doprava, legislativa, veřejné zakázky ..