Nový občanský zákoník

 

Nahrazení nového občanského zákoníku zcela novým kodexem znamená pro právní systém ČR největší změnu od roku 1989. Cílem jednodenního semináře je podat přehled o základních změnách, které přinese nový občanský zákoník, a prostřednictvím diskuse odpovědět na konkrétní praktické dotazy. Část programu se zaměří na terminologii, uzavírání smluv, na rozdíly v sankčních ujednáních a na rozdíly v zániku závazků. Pozornost bude věnována také přechodným ustanovením a základní informaci k zákonu o obchodních korporacích. 

Generální partner: Rödl & Partner

Partneři: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Kocián Šolc Balaštík, Unie podnikových právníků, Bányaiová Vožehová

Pořadatel a mediální partner: Deník Mladá fronta E15, Podnikatelský magazín Profit, Magazín Právo & Byznys 

Oblast konkretních témat:

  •  Rekodifikace soukromého práva

  • Základní principy nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

  • Jak se změní uzavírání smluv

  • Členové statutárních orgánu a jejich povinnosti

  • Daňové dopady rekodifikace

  • Úprava nemovitostí

Moderátor: 

Adam Vojtěch

Adam Vojtěch je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd, oboru mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze. Studoval na University College Dublin Law School,působil na velvyslanectví České republiky v Dublinu a v rámci mezinárodní organizace European Newspaper Publishers' Association (ENPA). Dva roky byl starostou Spolku českých právníků Všehrd.

Přednášející:

JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D., řídící partnerka Kocián, Šolc, Balaštík

Advokátka od roku 1997. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1994, JUDr. – 2001), postgraduální doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru soukromé právo (Ph.D. – 2001). Členství: Česká advokátní komora (člen kárné komise od roku 2002), International Bar Association (stálý zástupce České advokátní komory v IBA), Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (člen představenstva). Znalost jazyků: anglický jazyk, italský jazyk. Zaměření: fúze a akvizice, restrukturalizace, cenné papíry a kapitálové trhy, právo obchodních společností včetně koncernového práva, právo hospodářské soutěže, nekalá soutěž, závazkové právo, právní audit, veřejné zakázky a podpory.

Mgr. Bc. Martin Kubik, advokát Kocián, Šolc, Balaštík

Advokát od roku 2008. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1999), Vysoká škola ekonomická v Praze (Bc. – 1997). Členství: Česká advokátní komora, Společnost pro stavební právo. Znalost jazyků: anglický jazyk. Zaměření: cenné papíry a kapitálové trhy, fúze a akvizice, restrukturalizace, právo obchodních společností včetně koncernového práva, ochrana osobních údajů, energetické právo včetně horního práva.

Mgr. Jitka Ivičičová, advokátka/Senior Associate, Rödl & Partner

Advokátka od roku 2012. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Masarykovy univerzity v Brně (2004). Znalost jazyků: německý jazyk, anglický jazyk. Zaměření: právo obchodních společností včetně koncernového práva, přeměny obchodních společností, závazkové právo, občanské právo a pracovní právo.

Ing. Miroslav Kocman, LL.M., daňový poradce/Associate Partner, Rödl & Partner

Daňový poradce od roku 2002. Vzdělání: Mendelova univerzita v Brně (1999), postgraduální studium daňového práva na Wirtschaftsuniversität Wien  (LL.M. - 2003). Členství: Komora daňových poradců ČR. Znalost jazyků: anglický jazyk, německý jazyk. Zaměření: daň z příjmů právnických osob, DPH, due dilligence a fúze a akvizice.

Ing. Petr Tomeš, daňový poradce, Rödl & Partner

Daňový poradce od roku 2007. Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze (2001). Členství: Komora daňových poradců. Znalost jazyků: anglický jazyk. Zaměření: daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, transfer pricing, mezinárodní zdanění.

JUDr. Monika Novotná, advokátka/Partner, Rödl & Partner

Advokátka od roku 1995. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1989), JUDr. (1989). Členství: Česká advokátní komora, členka kontrolní rady ČAK.  Znalost jazyků: německý jazyk, ruský jazyk. Zaměření: daňové právo, právo obchodních společností včetně koncernového práva, fúze a akvizice.

Mgr. Monika Štýsová, advokátka/Senior Associate, Rödl & Partner

Advokátka od roku 2005. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (2001). Znalost jazyků: německý jazyk, anglický jazyk. Zaměření: právo obchodních společností, závazkové právo, farmaceutické právo, hospodářská soutěž.

JUDr. Alena Bányaiová, CSc., advokátka/partnerka Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář

Advokátka od roku 1992. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1972, JUDr. - 1973, CSc. - 1988). Členství: International Bar Association (od r. 1995), Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (rozhodce od r. 2004 a členka předsednictva od r. 2007), Legislativní rada vlády ČR (členka 2004-2006), Komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády České republiky (členka komise od 2007), členka rekodifikační komise pro nový občanský zákoník. Znalost jazyků: anglický jazyk. Zaměření: soukromé právo včetně práva nemovitostí, rozhodčí řízení a soudní spory a právo hospodářské soutěže.

Mgr. Michaela Kazdová, advokátka Bányaiová Vožehová, s.r.o, advokátní kancelář

Advokátka od roku 2011. Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2007), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. - 2005). Znalost jazyků: anglický jazyk, španělský jazyk. Zaměření: nemovitosti a pracovní právo.

 

Název semináře: Jak změní nové soukromé právo podnikání od roku 2014?

Místo konání: Brno 6. 2. 2014

Cena vstupenky: 2000 Kč

Čas: 9:00 – 17:00

Rezervace vstupenek na seminare@profit.cz

 

Vstupenky také v zakoupení v síti TICKETSTREAM včetně cestovních kanceláří ČEDOK, FIRO-tour, knihkupectví KANZELSBERGER a www.ticketstream.cz.
Na tuto akci můžete zakoupit  E-TICKET, který si zaplatíte a ihned vytisknete z pohodlí svého domova!