Podnikatelé, už víte jak na nový občanský zákoník? První zkušenosti s rekodifikací.

Termín: 5. června 2014
Místo: angelo Hotel Prague (mapa)
Moderátor: Jan Dobeš

Vážení, 

rádi bychom Vás pozvali na seminář magazínu Profit na téma Podnikatelé, už víte jak na nový občanský zákoník? První zkušenosti s rekodifikací. 

Program a časový předpoklad

 • 8:00 – 9:00 - prezence
 • 9:00 - úvodní slovo
 • 9:10 – 10:00 - Nemovité věci a katastr nemovitostí: kterým změnám je třeba věnovat zvýšenou pozornost? Mgr. Václav Vlk, advokát, associate partner, Rödl & Partner   
 • 10:00 – 11:00 - Společenské smlouvy: opt-in nebo ponechat starou úpravu? JUDr. Petra Budíková, LLM., advokátka, associate partner, Rödl & Partner     
 • 11:00 – 11:10 coffee break
 • 11:10 – 12:10 - Co potřebují vědět členové orgánů obchodních korporací o svých povinnostech a odpovědnosti? JUDr. Monika Novotná, advokátka, partner, Rödl & Partner  
 • 12:15 – 13:00 - oběd
 • 13:00 – 14:00 - Jaké jsou praktické dopady nové úpravy podnikatelských seskupení a koncernových vztahů? JUDr. Pavel Koukal, advokát, associate partner, Rödl & Partner     
 • 14:00 – 15:00 - Nelze opomenout ani daňové důsledky. Ing. Miroslav Kocman, LLM., daňový poradce, associate partner, Rödl & Partner     
 • 15:00 – 15:15 - coffee break
 • 15:15 – 16:15 - A závěrem dopady rekodifikace práva na účetnictví. Ing. Jaroslav Dubský, FCCA, auditor, associate partner, Rödl & Partner     
 • 16:15 – 17:00 - panelová diskuse  
 • 17:00 - neformální setkání      

 

Přednášející:

JUDr. Petra Budíková, LL.M.

Advokátka/Associate Partner

Je advokátkou a associate partnerem mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner, kde působí od roku 2005. Ve své praxi se zaměřuje mimo jiné na právo nemovitostí, M & A transakce a obchodní závazkové vztahy, včetně práva korporátního. Je autorkou mnoha článků a pravidelně přednáší na odborných akcích. Patří k autorskému týmu nové řady populárně naučných publikací k novému občanskému zákoníku, jež vychází v nakladatelství Grada.

 

Ing. Jaroslav Dubský, FCCA

Auditor/Associate Partner

Je auditorem a associate partnerem v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner, kde působí jako auditor a vedoucí týmu. Specializuje se na audity a prověrky účetních závěrek dle IFRS, HGB a českých účetních předpisů. Jeho významným zaměřením jsou mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS. Je autorem mnoha článků a pravidelně přednáší na odborných akcích.

 

Ing. Miroslav Kocman, LL.M. 

Daňový poradce/Associate Partner  

Je daňovým poradcem a associate partnerem v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner, kde zastává pozici týmového vedoucího. Věnuje se zejména přípravě daňových stanovisek v oblasti daně z příjmů a DPH, daňovým auditům, due diligence a daňové problematice přeshraničních obchodních transakcí. Je autorem mnoha článků a pravidelně přednáší na odborných akcích.

 

JUDr. Pavel Koukal

Advokát/Associate Partner

Je advokátem a associate partnerem u společnosti Rödl & Partner působí od roku 1997, posledních 13 let jako vedoucí jednoho z právních týmů. Specializuje se na oblast smluvního, korporátního a soutěžního práva, s důrazem na problematiku smluv s mezinárodním prvkem, jednotlivých oblastí korporátní odpovědnosti, jakož i právní odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností. Je autorem mnoha článků a pravidelně přednáší na odborných akcích. Patří k autorskému týmu nové řady populárně naučných publikací k  novému občanskému zákoníku, jež vychází v nakladatelství Grada.

 

JUDr. Monika Novotná

Advokátka/Partner

Je advokátkou a partnerem mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner, kde působí od roku 1993. V kanceláři Rödl & Partner vede oblast daňového poradenství a daňové optimalizace. Poradenství poskytuje zejména v otázkách daňového práva a práva obchodních společností, při koupi a prodeji podniků, při převodech společností, při transakcích s nemovitostmi a strukturování fondů nemovitostí. Je autorkou mnoha článků z oblasti daňového práva a práva obchodních společností a pravidelně přednáší na odborných akcích.

Patří k autorskému týmu nové řady populárně naučných publikací k novému občanskému zákoníku, jež vychází v nakladatelství Grada.

 

Mgr. Václav Vlk

Advokát/Associate Partner

Je advokátem a associate partnerem mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner, kde působí od roku 1999. Ve své praxi se soustřeďuje zejména na oblast pracovního, občanského a obchodního práva včetně práva procesního. Je autorem mnoha odborných článků zejména z oblasti pracovního a společenstevního práva a na tato témata pravidelně přednáší na seminářích a konferencích. Je autorem mnoha článků a pravidelně přednáší na odborných akcích. 

 

Registrace

Pro více informací: seminar@roedl.cz

Přihláška: zde  

Cena vstupu: 1500 Kč 

 

 

 

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ke stažení: